Meet Quartet

เปลี่ยน “วันที่พิเศษ” ให้เป็น “วันที่วิเศษ” ที่สุด

วงดนตรีงานเลี้ยง วงดนตรีงาน Event  วงดนตรี After Party วงดนตรีงานแต่ง Saxophone

Meet Quartet

( ราคา 14,000 บาท )

นักดนตรีงานแต่ง Meet Quartet วงดนตรีขนาด 4 ท่าน เครื่องดนตรี 4 ชิ้น เลือกได้ 2 รูปแบบ มีทั้งแบบวงโฟล์คซองฟังสบายๆ มีเสียง Saxophone หรือ แบบวงแบนด์มาตรฐานชิวได้ สนุกได้ นักร้องชาย-หญิง ทั้งเล่นและร้อง ครบเครื่องราคาประหยัด

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

ภาพความประทับใจ