สมาชิก

เปลี่ยน “วันที่พิเศษ” ให้เป็น “วันที่วิเศษ” ที่สุด

วงดนตรีงานแต่ง วงดนตรีงานเลี้ยง วงดนตรีงาน Event วงดนตรี After Party วงดนตรี ราคาถูก

มอน
คีย์บอร์ด/นักร้อง
ต่อ
กีตาร์โปร่ง/คีย์บอร์ด/นักร้อง
ต้า
กีตาร์ไฟฟ้า/นักร้อง
นุ้ย
เบส/ร้องประสาน
แมททิว
กลองชุด/กลองไฟฟ้า
นิค
แซ็กโซโฟน / ซินธิไซเซอร์